8

Τι κάνει ένας πολιτικός μηχανικός;

Υπάρχουν τόσα πράγματα που κάνουν οι πολιτικοί μηχανικοί. Μέρος των δραστηριοτήτων τους είναι το σχεδιασμό, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η εποπτεία, η λειτουργία και η συντήρηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων υποδομής και συστημάτων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν δρόμους, κτίρια, αεροδρόμια, σήραγγες, φράγματα, γέφυρες, ύδρευση και συστήματα επεξεργασίας λυμάτων. Αυτά είναι τα βασικά.